• aspcms液压支架配件

FDY200/50液控单向阀浏览

价格:¥询价元   [液压支架配件]

型号:液压支架专用单向阀FDY200/50

概要:FDY200/50液控单向阀等液压支架阀类、胶管总成、密封件尽在河南合信矿山机械有限公司。序号    产品型号    产品名称 &

【FDY200/50液控单向阀】 参数说明

材质:精选材质

库存:太原出库、郑州出库、大同仓库、

所属部位:液压支架阀类

发布时间:2017/3/27 22:57:27

详细说明

FDY200/50液控单向阀等液压支架阀类、胶管总成、密封件尽在河南合信矿山机械有限公司。

背景-1.jpg

序号    产品型号    产品名称    单位
1    FAZ32/50(ZHYFⅡ)    安全阀    件
2    FAZ80/50(BSYFⅠ)    安全阀    件
3    FAD160/50    安全阀    件
4    FAD125/40(DAFⅠ)    安全阀    件
5    FAD200/50    安全阀    件
6    FAD500/50    安全阀    件
7    KDF1B(FDY80/40)    单向阀    件
8    KDF2(FDY80/40)    单向阀    件
9    KDF1D(FDY125/40)    单向阀    件
10    KYD200/45(FDY200/50)    单向阀    件
11    YDF42/200(FDY200/40)    单向阀    件
12    YDF42/200(G)(FDY200/40)    单向阀    件
13    FDY320/45    单向阀    件
14    FDY320/42    单向阀    件
15    FDY400/40    单向阀    件
16    BK2F1    单向阀    件
17    FDY280/45    单向阀    件
18    FDY280/45(G)    单向阀    件
19    DSF.00(FDD80/40)    单向锁    件
20    DSF1.00(FDD80/40)    单向锁    件
21    DS10A(FDD125/40)    单向锁    件
22    DS10(FDD125/40)    单向锁    件
23    YD-PK125/50(FDD125/50)    单向锁    件
24    YD-PK125/50 1Y (FDD125/50)    单向锁    件
25    YD-PK200/40(FDD200/40)    单向锁    件
26    YD-PK200/40 1Y(FDD200/40)    单向锁    件
27    SS10(FDS200/40)    双向锁    件
28    SKS1(FDS80/40)    双向锁    件
29    DXSS10(FDS80/40)    双向锁    件
30    SKYD200/40(FDS80/40)    双向锁    件
31    SSF4.00(FDS80/40)    双向锁    件
32    SYD-PK125/40 1Y(FDS125/40)    双向锁    件
33    SYD-PK125/40 2Y(FDS125/40)    双向锁    件
34    SYD-PK200/40Ⅱ(FDS200/40)    双向锁    件
35    JDF1.00(FDJ80/31.5)    交替单向阀    件
36    JDF4    交替单向阀    件
37    SJF16Q(FDJ200/31.5S)    双交替单向阀    件
38    SJF16A(FDJ200/31.5S)    双交替单向阀    件
39    FHS400/31.5(BZF400/31.5)    操纵换向阀    件
40    FHS200/31.5(BZF320/31.5)    操纵换向阀    件
41    BZF200/31.5    操纵换向阀    件
42    FHS320/31.5(DHC350/31.5)    操纵换向阀    件
43    ZCFD(FHS125/31.5)    操纵换向阀    件
44    NCF(FHS125/31.5)    操纵换向阀    件
45    ZCF4(FHS200/31.5)    操纵换向阀    件
46    ZC.01(FHS80/31.5)    操纵换向阀    件
47    ZCF5.01(FHS125/31.5)    操纵换向阀    件
48    PJF13/25    截止阀类    件
49    PJF13/32    截止阀类    件
50    PJF16/25    截止阀类    件
51    PJF16/32    截止阀类    件
52    PJF19/31.5D    截止阀类    件
53    PJF19/B40    截止阀类    件
54    QJ10    截止阀类    件
55    QJ13    截止阀类    件
56    QJ16    截止阀类    件
57    QJ19    截止阀类    件
58    QJ25    截止阀类    件
59    QJ19/31.5D    截止阀类    件
60    QJ25/31.5D    截止阀类    件
61    QJ32    截止阀类    件
62    QJ31.5D    截止阀类    件
63    QJB40    截止阀类    件
64    QJB50    截止阀类    件
65    QJB10    截止阀类    件
66    QJ19/B40    截止阀类    件
67    QJ25/B40    截止阀类    件
68    NZJF5.00A(DN10)    截止阀类    件
69    GZJF5.00A(DN12.5)    截止阀类    件
70    NZJF5.00B(DN16)    截止阀类    件
71    GZJF5.00B(DN19)    截止阀类    件
72    NZJF5.00C(DN25)    截止阀类    件
73    GZJF5.00C(19/31.5D)    截止阀类    件
74    DFG    反冲洗过滤器    件
75    BG2    过滤器    件
76    BG5    过滤器    件
77    BG6    过滤器    件
78    BG8    过滤器    件
79    BGB5    过滤器    件
80    GLQ10    过滤器    件
81    GLQ13    过滤器    件
82    GLQ16    过滤器    件
83    GLQ19    过滤器    件
84    GLQ25    过滤器    件
85    WGLQ25.00    永磁高精度过滤器    件
86    YPF42/160(FSP160/31.5)    喷雾阀    件
87    PSF1(FSP160/31.5)    喷雾阀    件
88    PSFⅡ(FSP160/31.5)    喷雾阀    件
89    FKP.00(FSP160/31.5)    喷雾阀    件
90    HD13    回油断路器    件
91    HD16    回油断路器    件
92    HD19    回油断路器    件
93    HD25    回油断路器    件
94    HDF19    回油断路器    件
95    HDF25    回油断路器    件
96    HSHT13/18    回油断路器    件
97    HSHT16/38    回油断路器    件
98    HSHT19/38K    回油断路器    件
99    HSHT25/51K    回油断路器    件

河南合信矿山机械有限公司是一家煤机定点生产单位,生产各种支撑式、掩护式、放顶煤液压支架配件,包括液压支架立柱、千斤顶、油缸、前梁、推杆、护帮板、点也快、安全阀、操纵阀组、销轴、导杆、压块、胶管总成、中间接头、挡圈、整套密封、螺母、螺栓、开口销、连接头、十字链、开口销、保护套等。

联系电话17703830783  18137175822 
网站:www.hexinkuangshan.com


相关产品

在线客服

技术支持
点击这里给我发消息
产品咨询
点击这里给我发消息
销售一号
点击这里给我发消息
销售2号
点击这里给我发消息